ประกาศ นักเรียน นักศึกษา


ประกาศทั่วไป

ประกาศงานสนับสนุนลงานทางวิชาการ


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายเจริญ ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมด้วยนางสาวจตุพร กุลสิรวิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เข้าร่วมประชุม พิจารณากลั่นกรองการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการ หนังสือเรียนฟรีตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25564 ณ ห้องเกียรติยศ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 
 
 
 

 เข้าเว็บไซต์  ลงนามถวายพระพร