ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ ทุ่งยางแดง

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ อำเภอทุ่งยางแดง

 

นางสาวรัยยาน   บือแน
ประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ


นายอับดุลรอแม็ง  ยูโซะ
ประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ

นางสาวปาตีเมาะ  อูเมาะอาลีประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ

 

นางสาวฟาซีฮะห์  แวหามะ
ประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ

นายอาหมัด  เวาะเยะ
ประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ

นายอิสมาแอ  ยีเจ๊ะอาแว
ประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ

นายอารีฟาน  โด
ประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ

 

นายรังสิต  อาบูวะ
ประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ

นายอาดิลัน  ดอเลาะ
ประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ

นายซายูตี  เจะมะ
ประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ

นางสาวนุฮาบีบะห์  มะเซ็ง
ประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ

นางสาวซัมซียะห์  เลาะแมหอ
ประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ

นางซาลียานิง  การี
ประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ