แผนกวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

แผนกวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ


นางสาวโชติรส แก้วคง
หัวหน้าแผนก

 

นางสาวอุลฮุสนา เจ๊ะอุบง
พนักงานราชการ

 

นางสาวญัสมีน คลานุรักษ์
ครูอัตาราจ้าง

EBABITOH GIDEON EBABITOH
ครูพิเศษ