ลงทะเบียน

ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

 

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ 

 

ขั้นตอนที่ 2 ทำตามขั้นตอนในแต่ละชั้นปี

 

 ปวช.1

คลิก

ปวส.1

คลิก

ปวช.2,3

และ ปวส.2

คลิก 

  ดาวน์โหลดใบมอบตัว

คลิก

ดาวน์โหลดใบมอบตัว

คลิก

 

 

 

 ไม่ต้องจ่ายค่าลงทะเบียน

 ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องชำระ

ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องชำระ

 

ชำระค่าลงทะเบียน

(สามารถชำระได้ 3 รูปแบบ

ให้เลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้น)

นักเรียนนักศึกษาตรวจสอบจำนวนเงินที่จะต้องชำระ แล้วเลือกทำการโอนเงินค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  โดยผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

 

ผ่าน Counter ธนาคาร

 1. โดยการนำเอกสารบัตรลงทะเบียนและจำนวนเงินที่จะต้องชำระยื่นเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

คู่มือการดาวน์โหลด

ผ่าน Netbank โดยเลือกเมนูจ่ายเงิน

 1. เลือกเมนูหมวดหมู่
 2. เลือกสถาบันการศึกษา
 3. กรอกรหัสบริษัท 81357
 4. กรอกหมายเลขอ้างอิง(รหัสนักศึกษา)
 5. กรอกจำนวนเงิน
 6. ตรวจสอบความถูกต้อง
 7. กดยืนยันเพื่อชำระเงิน

 

ผ่านตู้ ATM โดย

 1. เสียบบัตรใส่รหัสกดเงิน
 2. เลือกเมนูจ่ายเงิน
 3. เลือกเมนูระบุบริษัท
 4. เลือกประเภทบัญชี(กระแสรายวัน)
 5. กรอกรหัสบริษัท 81357
 6. กรอกหมายเลขอ้างอิง(รหัสนักศึกษา)
 7. กรอกจำนวนเงิน
 8. ตรวจสอบความถูกต้อง
 9. กดยืนยันเพื่อชำระเงิน
 10. รับสลิปเสร็จสิ้น

เมื่อนักเรียนนักศึกษาทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นำหลักฐานการโอนเงินคืนงานการเงินวิทยาลัยฯในวันเปิดเทอม

ชำระค่าลงทะเบียน

(สามารถชำระได้ 3 รูปแบบ

ให้เลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้น)

นักเรียนนักศึกษาตรวจสอบจำนวนเงินที่จะต้องชำระ แล้วเลือกทำการโอนเงินค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  โดยผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

 

ผ่าน Counter ธนาคาร

 1. โดยการนำเอกสารบัตรลงทะเบียนและจำนวนเงินที่จะต้องชำระยื่นเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

คู่มือการดาวน์โหลด

ผ่าน Netbank โดย

เลือกเมนูจ่ายเงิน

 1. เลือกเมนูหมวดหมู่
 2. เลือกสถาบันการศึกษา
 3. กรอกรหัสบริษัท 81357
 4. กรอกหมายเลขอ้างอิง(รหัสนักศึกษา)
 5. กรอกจำนวนเงิน
 6. ตรวจสอบความถูกต้อง
 7. กดยืนยันเพื่อชำระเงิน

 

ผ่านตู้ ATM โดย

 1. เสียบบัตรใส่รหัสกดเงิน
 2. เลือกเมนูจ่ายเงิน
 3. เลือกเมนูระบุบริษัท
 4. เลือกประเภทบัญชี(กระแสรายวัน)
 5. กรอกรหัสบริษัท 81357
 6. กรอกหมายเลขอ้างอิง(รหัสนักศึกษา)
 7. กรอกจำนวนเงิน
 8. ตรวจสอบความถูกต้อง
 9. กดยืนยันเพื่อชำระเงิน
 10. รับสลิปเสร็จสิ้น

เมื่อนักเรียนนักศึกษาทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นำหลักฐานการโอนเงินคืนงานการเงินวิทยาลัยฯในวันเปิดเทอม

 

ส่งหลักฐานการมอบตัวทางไปรษณีตามที่อยู่

ฝ่ายทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

10, ถนน หนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณี 94000

ส่งหลักฐานการมอบตัวทางไปรษณีตามที่อยู่

ฝ่ายทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

10, ถนน หนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณี 94000

 

 หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563