แผนกช่างกลโรงงาน

แผนกช่างกลโรงงาน
 

นายอำนาจ  สมทรง
หัวหน้าแผนก

 


นายประยุทธ โอสถวิสุทธ์  ข้าราชการ ครู


นายชาคาม  จันทรพิศาล
ครูจ้างสอน


นายเจ๊ะมะ เจ๊ะเต๊ะ
ครูจ้างสอน


นายพงศกร  น้อยสำลี
ครูจ้างสอน