แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ

 แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ

  นางอลิษา อูเมาะอาลี

หัวหน้าแผนก

นางสาวซาปีนะ  มะยี
พนักงานราชการ(ครู)

นางสาวซอลญ่า  เหล็มและ

ครูอัตราจ้าง

นางสาว 

ครูอัตราจ้าง