ข้อมูลอาคารสถานที่

แผนผัง อาคารสถานที่ และจุดกระจายสัญญาณอิยเทอเน็ต วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

 

สถานที่ตั้ง

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี (Pattani Industrial And Community Education College)

ตั้งอยู่เลขที่ 10 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94000