แผนกวิชาการบัญชี

  แผนกการบัญชี  
 

นางสาวเกษรา  พรหมแก้ว
หัวหน้าแผนก

 

นางสาวนาตยา  วัชรพลางกูร
ข้าราชการ ครู

นายจิรัฏฐิ์  มามะ
ข้าราชการ ครู

นางสาวคอมส๊ะ  มามุ
ข้าราชการ ครู

 

นางสาวปัณฑ์ณภัส  ทองนุ่น
พนักงานราชการ ครู

นางสาวนงลักษณ์  เชื้อกลับ
พนักงานราชการ ครู

นางสาวซากีนา  สุหลง
ครูจ้างสอน