สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทางงานวิทยบริการ และห้องสมุด

 


นายนราธร  โอชาอัมพวัน
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

 
นายอีลาฟี  อาแวกะจิ
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด