ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ บาเจาะ

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ อำเภอบาเจาะ

นายกิพลี   เจ๊ะเล๊าะ
ประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ

 

นางซูไบดะ  โซะเลาะ
ประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ


นายอิบรอเฮง  รีเด็ง
ประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ

นางสาวซูนีตาร์   เปาะโกะประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ

นางสาวฟราตี  แวนิ
ประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ

นางสาวนินาเดียร์   บินนิโซะประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ

นายฮาสือบูเล๊าะ  ยีดิง
ประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ

นายมาหมัดยาซิ  นิทอง
ประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ

นายอับดุลรอยะ  มะลีมิง
ประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ

นายวาวี  เจ๊ะเล๊าะ
ประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ

นางสาวเซาเดาะ  ยีเซ็ง  
ประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ