สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

  

 

ประกาศ

  
      
 
 

ข่าวล่าสุด

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภันในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

วันที่ 22 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายหน้าที่ให้ นางสาวจตุพร กุลสิรวิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

22-09-2563 - Hits:12 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาเครือข่ายครูแนะแนว ระดับตำบล ปีงบประมาณ 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

วันที่ 22 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้ นางณิชชา ด้วงโสน

22-09-2563 - Hits:14 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมนักข่าวเยาวชนอาชีวะต้นแบบจังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 17-18 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

21-09-2563 - Hits:38 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

17-09-2563 - Hits:53 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

การเเข่งขันทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้นางญิชชา ด้วงโสน

17-09-2563 - Hits:44 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศในปีการศึกษา 2564

วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ คณะครู

14-09-2563 - Hits:67 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการลูกเสือวิสามัญทำความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด และมัสยิด ณ วัดโคกหญ้าคา จังหวัดปัตตานี

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 12 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมด้วย ผู้กำกับ และกองลูกเสือวิสามัญ ลงพื้นที่ จัดโครงการลูกเสือวิสามัญทำความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด และมัสยิด ณ วัดโคกหญ้าคา จังหวัดปัตตานี               

14-09-2563 - Hits:51 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการลูกเสือวิสามัญทำความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด และมัสยิด ณ มัสยิดดารุลเราะห์มัด จังหวัดปัตตานี

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 12 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้ ผู้กำกับ และกองลูกเสือวิสามัญ ลงพื้นที่ จัดโครงการลูกเสือวิสามัญทำความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด และมัสยิด ณ มัสยิดดารุลเราะห์มัด จังหวัดปัตตานี         

14-09-2563 - Hits:45 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบอาชีวศึกษาระดับจังหวัด ณ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคใต้ชายแดน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมรองผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากรทางศึกษา และตัวแทนนักศึกษา ศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

10-09-2563 - Hits:54 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ คณะครู ร่วมประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศในปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2563 ดร. เสริมศักดิ์ นิลวิลัย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการเพื่อประชุมและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินโครงการในปีการศึกษา 2564 ปฎิบัติการประจำปีของฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีผู้เข้าร่วมประชุม 1. คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ความร่วมมือในประเทศ-ต่างประเทศและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 20 คน 2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศของแต่สถานศึกษา 18 สถานศึกษา จำนวน 20 คน โดยมีนายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมปาร์ควิวอินทาวน์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
#ขอบคุณภาพ : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
 
 
 

  
 

เข้าเว็บไซต์