สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

  

 

แผนผัง อาคารสถานที่ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

 

สถานที่ตั้ง

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี (Pattani Industrial And Community Education College)

ตั้งอยู่เลขที่ 10 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94000