งานประชาสัมพันธ์
 
นางสาวกวิสรา  อับดุลลาติฟ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
 
 

 


นายอนุพนธิ์  โกตัน 
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
 

นายลุกมัน  มะดือเระ
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นางสาวอานุสสรา  นิเวศบุษบง
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นางสาวซูลยานี  วาหะ
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์


นางสาวปัณณวิชญ์  จุติโชติกานต์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์


นายอิมรอน  สุหลง
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นายอีลาฟี  อาแวกะจิ
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
 


นางสาวจิรภัทร  จิระนคร
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์