สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

 

   

แผนกวิชาช่างยนต์
 


นายประสิทธิ์  พูลฉนวน
หัวหน้าแผนก

 

นายมะนอ  มามะ
ข้าราชการ ครู


นายนราธร  โอชาอัมพวัน
ข้าราชการ ครู


นายชัยวัฒน์  ยอดแก้ว
ข้าราชการ ครู


นายนครินทร์  แก้วขาว
พนักงานราชการ ครู


นายกูดิง  เสะอุเซ็ง
พนักงานราชการ ครู