สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทางแผนกการบัญชี
 


นางสาวเกษรา  พรหมแก้ว
หัวหน้าแผนก

 

 

นางสาวภิญญดา  อธิรัตนชัยข้าราชการ ครู

นางสาวนาตยา  วัชรพลางกูร
ข้าราชการ ครู


นายจิรัฏฐิ์  มามะ
ข้าราชการ ครู


นางสาวคอมส๊ะ  มามุ
ข้าราชการ ครู

นางสาวดวงสมร  ราโอบ
พนักงานราชการ ครู

นางสาวปัณฑ์ณภัส  ทองนุ่น
พนักงานราชการ ครู

นางสาวนงลักษณ์  เชื้อกลับ
พนักงานราชการ ครู


 นางสาวซากีนา  สุหลง
ครูจ้างสอน