สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

  

 

 แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ

  นางอลิษา อูเมาะอาลี

หัวหน้าแผนก

นางสาวปิยพร  เนาว์ไพร
พนักงานราชการ


นางสาวกูมัสก๊ะ  ซายอ
ครูจ้างสอน