สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

 

   

แผนกวิชาเทคโนโลยีความงาม
 


นางสาวตัยยีบ๊ะ  มัจฉา
หัวหน้าแผนก


นางสาวนราทิพย์  ชูมีจิตร
ครูจ้างสอน