สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

 

   

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 


นางสาวอาฟรีดา  ดรอแม
หัวหน้าแผนก

 


นายณปภัช   สิงห์ทอง
ข้าราชการ ครู


นางตอฮีเราะห์  หะยีแวนาแว
ข้าราชการ ครู


นายวรพงศ์  บุญพรม
พนักงานราชการ ครู


นางสาวนายีบะห์ กาซอ
พนักงานราชการ ครู


นางสาวมูนี  สะแวบาโง
ครูจ้างสอน


นางสาวนูรอัยนี  ยูโซะ
ครูจ้างสอน


นางสาวนูรฮูดา  เจ๊ะอามะ
ครูจ้างสอน