แผนกช่างกลโรงงาน
  นายอำนาจ  สมทรง
หัวหน้าแผนก
 


นายประยุทธ โอสถวิสุทธ์  ข้าราชการ ครู


นายอิบรอฮีม  สีเดะ
พนักงานราชการ ครู


นายสุวพงษ์  กมลสิงห์
ครูจ้างสอน


นายชาคาม  จันทรพิศาล
ครูจ้างสอน