สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทางแผนกช่างกลโรงงาน
 

นายอำนาจ  สมทรง
หัวหน้าแผนก

 


นายประยุทธ โอสถวิสุทธ์  ข้าราชการ ครู


นายอิบรอฮีม  สีเดะ
พนักงานราชการ ครู


นายสุวพงษ์  กมลสิงห์
ครูจ้างสอน


นายชาคาม  จันทรพิศาล
ครูจ้างสอน