แผนกช่างกลโรงงาน
 

นายอำนาจ  สมทรง
หัวหน้าแผนก

 


นายประยุทธ โอสถวิสุทธ์  ข้าราชการ ครู
นายสุวพงษ์  กมลสิงห์
ครูจ้างสอน


นายชาคาม  จันทรพิศาล
ครูจ้างสอน