สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

 

   

แบบบันทึกขออนุญาตจัดซื้อ/จัดจ้าง [excel]

แบบแนบท้ายจัดซื้อ/ใบเบิก4สี/ใบเบิกภายใน/สผ.1(วัสดุฝึก) [excel]