สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

 

   

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ


นางรัศมี  สุไลมาน
หัวหน้าแผนก


นางสาวสุนิสา  ซุ้นสั้น
ข้าราชการ ครู


นางสาวอาซีซะห์ แปเฮาะอีแล
ครูจ้างสอน