ข่าวล่าสุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมงานอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมงานอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี

03-04-2563 - Hits:5 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 1 เม.ย 63 นายน้ำมนต์ โฆสะโกผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

01-04-2563 - Hits:6 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมประชุมการรับมือวิกฤติโควิท-19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

 วันที่ 27 มี.ค 63 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในการรับมือ วิกฤตโควิด 2019 เพื่อรับฟังการชี้แจงเรื่องมาตราการโควิค 19 ผ่านระบบการประชุมทางไกลโดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุม ณ ห้อง smart classroom วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี  

28-03-2563 - Hits:33 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

ประเมินข้าราชการครู

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เป็นประธานกรรมการ ประเมินการปฏิบัติงานของราชการครู พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

25-03-2563 - Hits:36 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

แจกหน้ากากอนามัย(ผ้า)ให้แก่คณะครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี นำหน้ากากอนามัย(ผ้า) แจกให้แก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี      

25-03-2563 - Hits:20 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

เยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู และนักศึกษาตัดเย็บหน้ากากอนามัย(ผ้า)

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายน้ำมันต์ โฆสะโก ผู็อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี นำรองผู้อำนวยการฯ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เยี่ยมและให้กำลังแก่คณะครู และนักศึกษา ที่ตัดเย็บหน้ากากอนามัย(ผ้า) ณ แผนกแฟ่ชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี                                

25-03-2563 - Hits:23 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา. 09.00 น. นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี    

25-03-2563 - Hits:7 - อีลาฟี

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะฯ

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้นางสาวจตุพร กุลสิรวิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปัตตานีและการประกอบธุรกิจในสถานศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส ตามโครงการสร้างเครือข่ายธุรกิจในสถานศึกษาแหล่งการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี   

25-03-2563 - Hits:6 - อีลาฟี

อ่านเพิ่มเติม

เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) รุ่นที่ 892 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 15-20 มีนาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี     

16-03-2563 - Hits:42 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม