ประกาศรับสมัคร

 

ข่าวล่าสุด

โครงการ English Camp During Covid-19 Situation for Teacher

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้

26-05-2563 - Hits:8 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

วันที่ 22 พ.ค.2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

22-05-2563 - Hits:18 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (โครงการระยะสั้น)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการซ่อมคอมพิวเตอร์(หลักสูตรระยะสั้น)

22-05-2563 - Hits:26 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

22-05-2563 - Hits:10 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

มอบอินทผาลัม ให้แก่หน่วยงาน ในช่วงเทศกาลรอมฎอน

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

22-05-2563 - Hits:10 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

เปิดโครงการอบรม "English Camp During Covid-19 Situation for Teacher"

  วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้นางสาวจตุพร กุลสิรวิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

19-05-2563 - Hits:26 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ในการปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามโครงการพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมด้วย ครูธงชัย รักประเทศ ครูนครินทร์ แก้วขาว และครูอนุพนธิ์ โกตัน

18-05-2563 - Hits:24 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

มอบกล่องอะคริลิคป้องกันการฟุ้งกระจายจากเชื้อไวรัสCOVID-19 ให้กับกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมด้วยนายนิธิรุจน์ ศรีอาภรณ์ชนะกุล นายธงชัย รักประเทศ

15-05-2563 - Hits:19 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เรื่องแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานร เป็นประธานเปิดการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เรื่องแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ณ ห้องประชุมเกียรติยศ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

14-05-2563 - Hits:28 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม