สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

  

 

บันทึกขออนุญาตแก้กิจกรรม

บันทึกรายงานการแก้กิจกรรม

บันทึกขออนุญาตผ่อนผันการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถว