สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

  

 

แผนกวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ


นางสาวนิฟิรดาวส์  นิและ  
หัวหน้าแผนก

นางสาวนูรีย์  เจะแว
พนักงานราชการ