สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

  

 

งานวิทยบริการ และห้องสมุด

 


นายนราธร  โอชาอัมพวัน
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

 
นายอีลาฟี  อาแวกะจิ
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด