สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

  

 

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
นายแวอับดุลอาซิ  อูเมาะอาลี
หัวหน้าแผนก
 

 
นายลุกมัน  มะดือเร๊ะ
พนักงานราชการ ครู


นางสาวโนซีลา  สาลีม
ครูจ้างสอน


นายอัลบูคอรี  เต๊ะแต
ครูจ้างสอน

นางสาวฮาวาณี  ดอเลาะ
ครูจ้างสอน
นายอีลาฟี  อาแวกะจิ
ครูจ้างสอน