แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 


นายธีระ บินกาเซ็ม
หัวหน้าแผนก

 

นางสาวกวิสรา  อับดุลลาติฟ
พนักงานราชการ ครู

นางสาวซัมเราะห์  บากา   
ครูจ้างสอน


นายอิมรอน สุหลง
ครูจ้างสอน


นางสาวฟาดีละห์ ดีแม
ครูจ้างสอน