สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

  

 

 

 

 

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 


นางสาวกวิสรา  อับดุลลาติฟ

พนักงานราชการ ครู

หัวหน้าแผนก

 

นายธีระ บินกาเซ็ม
ข้าราชการครู

นางสาวซัมเราะห์  บากา   
ครูจ้างสอน


นายอิมรอน สุหลง
ครูจ้างสอน


นางสาวฟาดีละห์ ดีแม
ครูจ้างสอน