ประกาศ นักเรียน นักศึกษา


ประกาศทั่วไป

ประกาศงานสนับสนุนลงานทางวิชาการ


 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 256 นายเจริญ ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมด้วย นายอายุบ มะซง ครูวิทยฐานะชำนาญการ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และครู ดำเนินกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์ ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
โดยเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออลไลน์ ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมเกียรติยศ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

 เข้าเว็บไซต์  ลงนามถวายพระพร