สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

  

 

ภารกิจศูนย์ฝึกวิชาชีพ อำเภอทุ่งยางแดง