สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทางภารกิจศูนย์ฝึกวิชาชีพ อำเภอทุ่งยางแดง