สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

 

   

ภารกิจศูนย์ฝึกวิชาชีพ อำเภอทุ่งยางแดง