สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

 

   

ภารกิจศูนย์ฝึกฯปี พ.ศ. 2564