สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทางภารกิจศูนย์ฝึกฯปี พ.ศ. 2564