สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

  

 

ประกาศ

  
      
 
 

ข่าวล่าสุด

โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแป้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมคณะครู และบุคลากร

20-10-2563 - Hits:8 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พบปะนักเรียน นักศึกษา

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

16-10-2563 - Hits:23 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพบปะพูดคุย ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

15-10-2563 - Hits:64 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

พิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้นายวรพงศ์ บุญพรม หัวหน้างานกิจกรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

14-10-2563 - Hits:55 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนางณิชชา ด้วงโสน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

14-10-2563 - Hits:32 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

14-10-2563 - Hits:27 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจKeychain Storage

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

14-10-2563 - Hits:26 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

อาชีวศึกษายกกำลังสอง ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมด้วยนางสาวโนซีลา สาลีม ครูที่ปรึกษาองค์การฯ

07-10-2563 - Hits:65 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม อาชีวฝีมือชน คนสร้างชาติ ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

07-10-2563 - Hits:49 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 มกราคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เป็นประธาน

การประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเว็บไซต์ของสถานศึกษา โดยมีคณะครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานแนะแนะอาชีพและจัดหางาน และงานทะเบียน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกียรติยศ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

ลิงค์ข่าว

  
 

เข้าเว็บไซต์