สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทางประกาศ

      
 
 
 
 
 

ข่าวล่าสุด

ขอแสดงความยินดี 2 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ขอแสดงความยินดี ครูกวิสรา อับดุลลาติฟ พนักงานราชการ ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

20-04-2564 - Hits:16 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

พิธีรับประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก

08-04-2564 - Hits:63 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี

วันที่ 6 เมษายน 2564 น้ำมนต์โฆสโกผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

07-04-2564 - Hits:54 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

พิธีซ้อมรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

07-04-2564 - Hits:54 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

รับลงทะเบียนมอบตัวและรายงานตัวโควต้ารอบที่ 2

วันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

07-04-2564 - Hits:45 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

เข้านิเทศและให้กำลังใจ แก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

วันที่ 3 เมษายน 2564 นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

05-04-2564 - Hits:47 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น – 15.00 น. นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

01-04-2564 - Hits:59 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 30 มีนาคม 2564:นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

30-03-2564 - Hits:61 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 มีนาคม 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

มอบหมาย นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวจตุพร กุลสิรวิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายณปภัช สิงห์ทอง ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายวรพงศ์ บุญพรม ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควต้า ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ณ ลานเอนกประสงค์วิทยาลัย ฯ พร้อมได้รับเกียรติการเยี่ยมชมการรับสมัครดังกล่าว จากท่าน ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และนายประเสริฐ มณี รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยให้ผู้รับบริการ นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองมีความประทับใจของการบริการจากทางวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

 

 

 
เข้าเว็บไซต์