สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

  

 

ประกาศ

  
      
 
 

ข่าวล่าสุด

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

17-09-2563 - Hits:27 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

การเเข่งขันทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้นางญิชชา ด้วงโสน

17-09-2563 - Hits:25 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศในปีการศึกษา 2564

วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ คณะครู

14-09-2563 - Hits:39 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการลูกเสือวิสามัญทำความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด และมัสยิด ณ วัดโคกหญ้าคา จังหวัดปัตตานี

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 12 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมด้วย ผู้กำกับ และกองลูกเสือวิสามัญ ลงพื้นที่ จัดโครงการลูกเสือวิสามัญทำความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด และมัสยิด ณ วัดโคกหญ้าคา จังหวัดปัตตานี               

14-09-2563 - Hits:26 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการลูกเสือวิสามัญทำความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด และมัสยิด ณ มัสยิดดารุลเราะห์มัด จังหวัดปัตตานี

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 12 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้ ผู้กำกับ และกองลูกเสือวิสามัญ ลงพื้นที่ จัดโครงการลูกเสือวิสามัญทำความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด และมัสยิด ณ มัสยิดดารุลเราะห์มัด จังหวัดปัตตานี         

14-09-2563 - Hits:21 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบอาชีวศึกษาระดับจังหวัด ณ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคใต้ชายแดน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมรองผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากรทางศึกษา และตัวแทนนักศึกษา ศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

10-09-2563 - Hits:33 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการประชุมผู้ปกครอง ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมรองผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี      

10-09-2563 - Hits:31 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

รับโล่รางวัล โครงการ Fin ดี We can do

  31 สิงหาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก พร้อมด้วยนางเกษรา พรหมแก้ว นางสาวนาตยา วัชรพลางกูร และสมาชิกทีม SAVE BOMB นักศึกษาแผนกวิชาพณิชยการ เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร "รางวัลชนะเลิศ" จาก ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในการประกวดผลงานโครงการ Fin. ดี We can do!!! ประเภทกิจกรรมการเรียนรู้  

03-09-2563 - Hits:69 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ FIX IT CENTER ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

31-08-2563 - Hits:56 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอาชีวะอาสา (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก)

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

พร้อมรองผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการอาชีวะอาสา (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก) โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดพิธี ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

  
 

เข้าเว็บไซต์