สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

  

 

ประกาศ


  
      
 
 

ข่าวล่าสุด

รับลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ปวส.1

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้งานทะเบียน รับลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ปวส.1 ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตานี      

17-11-2563 - Hits:43 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอทุ่งยางแดง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00น.นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ร่วมต้อนรับนายประเสริฐ แก้วเพชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

16-11-2563 - Hits:48 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไป(B.T.C.)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เข้าปฐมนิเทศให้กับผู้เข้าร่วมอบรม และเชิญวิทยากรให้ความรู้การเป็นผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไป แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  

13-11-2563 - Hits:61 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ให้กับคณะครู วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี       

09-11-2563 - Hits:50 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายประมุข กออวยชัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยกาญจนาภิเษก ปัตตานี

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมรองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ นายประมุข กออวยชัย

09-11-2563 - Hits:47 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การใช้งาน "ด้านการวิจัย" พัฒนางานในหน้าที่

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ประธานในพิธี โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การใช้งาน "ด้านการวิจัย" พัฒนางานในหน้าที่

09-11-2563 - Hits:58 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้ นายณปภัช สิงห์ทอง รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

06-11-2563 - Hits:67 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 แผนกวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 แผนกวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ  

04-11-2563 - Hits:63 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดีและเลี้ยงส่ง รองฯณิชชา ด้วงโสน ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฯ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมรองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

02-11-2563 - Hits:82 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอาชีวะอาสา (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก)

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

พร้อมรองผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการอาชีวะอาสา (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก) โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดพิธี ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

  
 

เข้าเว็บไซต์