สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

 

   

ประกาศ

      
 
 
 
 
 
 

ข่าวล่าสุด

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

19-01-2564 - Hits:15 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเชิงปฏิบัติการ การใช้ Microsoft Team กลุ่มที่ 2

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายน้ำมนต์โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

19-01-2564 - Hits:15 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเชิงปฏิบัติการ การใช้ Microsoft Team กลุ่ม 1

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายน้ำมนต์โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

19-01-2564 - Hits:14 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

จิตอาสาร่วมกันตีเส้นทางในการจอดรถจักรยานยนต์ หน้าอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

วันที่ 18 มกราคม 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมด้วย นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทอง รองผู้อำนวยการ นายณปภัช สิงห์ทอง ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ          นายอนุพนธิ์ โกตัน หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน และคณะครู เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา ได้มีจิตอาสาร่วมกันตีเส้นทางในการจอดรถจักรยานยนต์ หน้าอาคาร 1 อาคารอำนวยการ เพื่อรองรับการจอดรถจักรยานยนต์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนการเปิดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกัน COVID-19  

19-01-2564 - Hits:18 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

18-01-2564 - Hits:17 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

18-01-2564 - Hits:17 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดีเเละมอบของขวัญให้กับครูที่ได้รับรางวัล "เสมา ตานี "

  วันที่ 15 มกราคม 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

15-01-2564 - Hits:35 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมครูที่ปรึกษาชมรม ในการจัดทำปฏิทิน แผนงานโครงการ กิจกรรมเก่งดี ในสถานศึกษา

วันที่ 15 มกราคม 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

15-01-2564 - Hits:27 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้นางสาวจตุพร กุลสิรวิชย์ รองผูอำนยการฝ่ายวิชาการ

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Microsoft Team ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติการประชุมทางไกล Comference System (ชั้น 2)

 

    

 

เข้าเว็บไซต์