สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

  

 

ประกาศ

 
 
 
   
 
 
 

ข่าวล่าสุด

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

11-08-2563 - Hits:22 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ Fin ดี We Can Do !!! Seson 2

วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. คณะครู และนักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เข้าร่วมนำเสนอผลงาน โครงการ Fin. ดี We Can Do !!! Seson 2 รอบชิงชนะเลิศ - ระดับโครงงานสร้างสรรค์ (ระบบออนไลน์) ณ ห้อง Conference 2

11-08-2563 - Hits:21 - ฮาวาณี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้นางณิชชา ด้วงโสน

10-08-2563 - Hits:10 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

มอบหมายให้นายนิธิรุจน์ ศรีอาภรณ์ชนะกุล และนักศึกษา ร่วมแรงร่วมใจทาสีพื้นถนนทำที่จอดรถให้แก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้นายนิธิรุจน์ ศรีอาภรณ์ชนะกุล และนักศึกษา

07-08-2563 - Hits:19 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมต้อนรับ ดร.ประชาคม จันทรชิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะทำงาน ในการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวจตุพร กุลสิรวิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

07-08-2563 - Hits:15 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมแรงร่วมใจทาสีพื้นถนนทำที่จอดรถให้แก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

07-08-2563 - Hits:13 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมรองผู้อำนวยการฯ

22-07-2563 - Hits:68 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมพิธีมอบทุน "นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62"

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้นางสาวจตุพร กุลสิรวิชย์

20-07-2563 - Hits:33 - อัลบูคอรี

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

ได้

เข้าเยี่ยมชมเเผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เนื่องในการการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานในรายวิชาโครงการ ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่

3 และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้คือ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้เเสดงความรู้ความ

สามารถในการสร้างชิ้นงาน ผลงานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการวางเเผน ดำเนินการ เเก้ไขปัญหา ประเมินผล ทำรายงานเเละนำเสนอผลงาน

นั้น โดยในครั้งนี้ ได้มีนักเรียนนักศึกษา จัดทำชิ้นงานทั้งสิ้น จำนวน 40 ชิ้นงาน เช่น เเอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการเเอนดรอยด์ เกม

คอมพิวเตอร์ แชทบอท เเละซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้องกับe-commerce เป็นต้น

 

  

  

 

  ลงนามถวายพระพร

เข้าเว็บไซต์