สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

 

   

ร่วมกันทำบุญตักบาตร

26-02-2564 - Hits:4 - ฮาวาณี

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมกันทำบุญถวายชุดสังฆทานและเวียนเทียน

25-02-2564 - Hits:11 - ฮาวาณี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

มอบยาชุดพระราชทานให้กับงานสวัสดิการและพยาบาล

25-02-2564 - Hits:9 - ฮาวาณี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2563

25-02-2564 - Hits:8 - ฮาวาณี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษา ในแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

25-02-2564 - Hits:9 - ฮาวาณี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการอบรมผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

25-02-2564 - Hits:10 - ฮาวาณี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมด้วย ดร.มหิศร ปัตนราษฎร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี คุณอนันต์ หะยีสะอิ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คุณสุวิมล แซ่เฮง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการอบรมผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ และ ห้องประชุม ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference )

24-02-2564 - Hits:10 - ฮาวาณี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ประจำปีการศึกษา 2563

24-02-2564 - Hits:11 - ฮาวาณี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมกิจกรรมยามเช้าและให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

24-02-2564 - Hits:11 - ฮาวาณี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

23-02-2564 - Hits:9 - ฮาวาณี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

เยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2564

23-02-2564 - Hits:7 - ฮาวาณี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2564

23-02-2564 - Hits:11 - ฮาวาณี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

แนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์

23-02-2564 - Hits:14 - ฮาวาณี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมดำเนินการสรุปจัดทำแผนการพัฒนา ICT ระบบออนไลน์สู่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพภายใต้การบริหารสถานศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

19-02-2564 - Hits:24 - ฮาวาณี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับ ปวส. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโพธิ์คีรีราช

19-02-2564 - Hits:18 - ฮาวาณี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับ ปวส. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศานติธรรมวิทยา

19-02-2564 - Hits:18 - ฮาวาณี

  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนา ICT ระบบออนไลน์สู่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพภายใต้การบริหารสถานศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

19-02-2564 - Hits:37 - ฮาวาณี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมยินดีต้อนรับและพบปะ ตัวแทนจากฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

18-02-2564 - Hits:22 - ฮาวาณี

    วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. -15.00 น.นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

18-02-2564 - Hits:25 - ฮาวาณี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมรับฟังการแนะแนวศึกษาต่อ จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

18-02-2564 - Hits:46 - ฮาวาณี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมรับฟังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน

18-02-2564 - Hits:47 - ฮาวาณี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

เปิดกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

18-02-2564 - Hits:18 - ฮาวาณี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา Presentation (การนำเสนอกิจกรรมข่าว) รุ่นที่ 4

17-02-2564 - Hits:45 - ฮาวาณี

  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานคัดกรองบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ในการใช้จักรยานยนต์ ขับขี่เข้ามาสถานศึกษาเพื่อการคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ตามมาตรการป้องกัน COVID- 19

17-02-2564 - Hits:48 - ฮาวาณี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

16-02-2564 - Hits:30 - ฮาวาณี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานคัดกรองบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ตามมาตรการป้องกัน COVID- 19

16-02-2564 - Hits:22 - ฮาวาณี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา Presentation รุ่นที่ 3

16-02-2564 - Hits:25 - ฮาวาณี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

15-02-2564 - Hits:27 - ฮาวาณี

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ดำเนินการนำผ้าสไบห่มพระพุทธรูป และร่วมสวดมนต์บูชาพระ เนื่องจากใกล้วันมาฆบูชา

12-02-2564 - Hits:29 - ฮาวาณี

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2664 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา Presenttation (การนำเสนอกิจกรรมข่าว) รุ่นที่ 2

12-02-2564 - Hits:32 - ฮาวาณี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา

12-02-2564 - Hits:39 - ฮาวาณี

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2664 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ณ บนป้อมยาม วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการับสมัครนักเรียนนักศึกษา

11-02-2564 - Hits:35 - ฮาวาณี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2664 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา Presenttation (การนำเสนอกิจกรรมข่าว) รุ่นที่ 1

11-02-2564 - Hits:31 - ฮาวาณี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

มอบนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียน และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสู่อาชีวศึกษายกกำลังสอง

11-02-2564 - Hits:27 - ฮาวาณี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมกลั่นกรองและตรวจสอบภัยพิบัติ จังหวัดปัตตานี

09-02-2564 - Hits:35 - ฮาวาณี

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจคัดกรอง นักเรียน นักศึกษา ก่อนเข้าวิทยาลัยฯ

09-02-2564 - Hits:32 - ฮาวาณี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่เวรประจำวัน ต้อนรับนักเรียน นักศึกษา หน้าวิทยาลัยการอาขีพปัตตานี และหน้าบริเวณประชาสัมพันธ์ เพื่อตรวจคัดกรอง นักเรียน นักศึกษา ก่อนเข้าวิทยาลัยฯ โดยมีการวัดอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตรวจหน้ากากอนามัย และควบคุมดูแลให้นักเรียน นักศึกษาเว้นระยะห่างซึ่งกันและกัน

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณพ่อ อาจารย์คอมส๊ะ มามุ

08-02-2564 - Hits:39 - ฮาวาณี

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่สำรวจระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อรับรองประชุมทางไกล ผ่าน Video conference พร้อมจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

07-02-2564 - Hits:34 - ฮาวาณี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการการวิเคราะห์อัตรากำลังประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอบาเจาะ และอำเภอทุ่งยางแดง

07-02-2564 - Hits:26 - ฮาวาณี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทตย์แบบติดต้งบนหลงคา (Solar Rooftop)

07-02-2564 - Hits:31 - ฮาวาณี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและเตรียมการพื้นที่ในการปรับปรุงสระน้ำเพื่อขุดลอกเก็บน้ำพร้อมเลี้ยงปลา

05-02-2564 - Hits:56 - ฮาวาณี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจความพร้อมในการขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตร ปวช. และหลักสูตรปวส. ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

04-02-2564 - Hits:51 - ฮาวาณี

  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีจัดเก็บระบบจัดเก็บข้อมูลงานประกันคุณภาพ

04-02-2564 - Hits:47 - ฮาวาณี

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่สำรวจระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการประชุมทางไกลผ่าน Video Conference พร้อมจัดการเรียนการสอน on-line ของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใ้ต้

04-02-2564 - Hits:52 - ฮาวาณี

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมประชุม เตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564

04-02-2564 - Hits:49 - ฮาวาณี

  วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพที่สังกัดวิทยาลัยฯ ในอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

03-02-2564 - Hits:47 - ฮาวาณี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ที่มาติดตามให้กำลังใจผู้เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งาน on-line ระบบ New GFMIS Thai

02-02-2564 - Hits:52 - ฮาวาณี

  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามให้กำลังใจผู้เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งาน on-line ระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการอาชีวศึกษา รุ่นพี่ 12

02-02-2564 - Hits:58 - ฮาวาณี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมปรึกษาหารือษาปัตตานี นำโดยท่านผู้อำนวยการวิทยา ตั่นยืนยง ตามมาตราการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา และมาตรการคัดกรองนักเรียน นักศึกษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

02-02-2564 - Hits:53 - ฮาวาณี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

แจกเจลแอลกอฮอล์ ให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาใช้ก่อนและหลังกิจกรรมการเรียนการสอน

02-02-2564 - Hits:46 - ฮาวาณี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ได้รับรางวัล "องค์กรคุณธรรม"

02-02-2564 - Hits:53 - ฮาวาณี

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้แสดงว่า วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เป็น "องค์กรคุณธรรม" ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้แผ่นแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2562-2564) โดยได้รับเกียรติบัตรจากประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด และมอบสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดำเนินการจัดทำเกียรติบัตรและมอบให้กับชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562                       ...

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด ฯ ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564

01-02-2564 - Hits:60 - ฮาวาณี

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ณ บนป้อมยาม วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

30-01-2564 - Hits:60 - ฮาวาณี

วันที่ 29 มกราคม 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน

28-01-2564 - Hits:78 - ฮาวาณี

วันที่ 28 มกราคม 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้ นายณปภัช สิงห์ทอง รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบรางวัลให้นักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอบาเจาะ ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส