สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

  

 

โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแป้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

20-10-2563 - Hits:9 - อัลบูคอรี

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมคณะครู และบุคลากร

อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พบปะนักเรียน นักศึกษา

16-10-2563 - Hits:23 - ฮาวาณี

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพบปะพูดคุย ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

15-10-2563 - Hits:64 - ฮาวาณี

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

พิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

14-10-2563 - Hits:55 - ฮาวาณี

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้นายวรพงศ์ บุญพรม หัวหน้างานกิจกรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

14-10-2563 - Hits:33 - ฮาวาณี

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนางณิชชา ด้วงโสน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร

14-10-2563 - Hits:27 - ฮาวาณี

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจKeychain Storage

14-10-2563 - Hits:26 - ฮาวาณี

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

อ่านเพิ่มเติม

อาชีวศึกษายกกำลังสอง ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

07-10-2563 - Hits:65 - อัลบูคอรี

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมด้วยนางสาวโนซีลา สาลีม ครูที่ปรึกษาองค์การฯ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม อาชีวฝีมือชน คนสร้างชาติ ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

07-10-2563 - Hits:49 - อัลบูคอรี

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

พิธีปิด "โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น"

02-10-2563 - Hits:65 - ฮาวาณี

วันที่ 30 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้นางสาวณิชชา ด้วงโสน รองผู้อำนวยการฯ เป็น ประธานในพิธีปิด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น

02-10-2563 - Hits:55 - ฮาวาณี

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

มอบหน้ากากอนามัยให้กับแผนกวิชาต่าง

28-09-2563 - Hits:53 - อัลบูคอรี

วันที่ 24 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ

อ่านเพิ่มเติม

งานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ประจำปี 2563

24-09-2563 - Hits:105 - อัลบูคอรี

วันที่ 23 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

24-09-2563 - Hits:81 - อัลบูคอรี

วันที่ 23 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

22-09-2563 - Hits:72 - อัลบูคอรี

วันที่ 22 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายหน้าที่ให้ นางสาวจตุพร กุลสิรวิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาเครือข่ายครูแนะแนว ระดับตำบล ปีงบประมาณ 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

22-09-2563 - Hits:62 - อัลบูคอรี

วันที่ 22 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้ นางณิชชา ด้วงโสน

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมนักข่าวเยาวชนอาชีวะต้นแบบจังหวัดชายแดนใต้

21-09-2563 - Hits:119 - ฮาวาณี

วันที่ 17-18 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

17-09-2563 - Hits:119 - ฮาวาณี

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

การเเข่งขันทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

17-09-2563 - Hits:100 - ฮาวาณี

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้นางญิชชา ด้วงโสน

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศในปีการศึกษา 2564

14-09-2563 - Hits:113 - อัลบูคอรี

วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ คณะครู

อ่านเพิ่มเติม

โครงการลูกเสือวิสามัญทำความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด และมัสยิด ณ วัดโคกหญ้าคา จังหวัดปัตตานี

14-09-2563 - Hits:115 - อัลบูคอรี

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 12 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมด้วย ผู้กำกับ และกองลูกเสือวิสามัญ ลงพื้นที่ จัดโครงการลูกเสือวิสามัญทำความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด และมัสยิด ณ วัดโคกหญ้าคา จังหวัดปัตตานี               

อ่านเพิ่มเติม

โครงการลูกเสือวิสามัญทำความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด และมัสยิด ณ มัสยิดดารุลเราะห์มัด จังหวัดปัตตานี

14-09-2563 - Hits:97 - อัลบูคอรี

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 12 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้ ผู้กำกับ และกองลูกเสือวิสามัญ ลงพื้นที่ จัดโครงการลูกเสือวิสามัญทำความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด และมัสยิด ณ มัสยิดดารุลเราะห์มัด จังหวัดปัตตานี         

อ่านเพิ่มเติม

เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบอาชีวศึกษาระดับจังหวัด ณ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคใต้ชายแดน

10-09-2563 - Hits:110 - อัลบูคอรี

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมรองผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากรทางศึกษา และตัวแทนนักศึกษา ศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการประชุมผู้ปกครอง ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

10-09-2563 - Hits:103 - อัลบูคอรี

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมรองผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี      

อ่านเพิ่มเติม

รับโล่รางวัล โครงการ Fin ดี We can do

03-09-2563 - Hits:145 - ฮาวาณี

  31 สิงหาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก พร้อมด้วยนางเกษรา พรหมแก้ว นางสาวนาตยา วัชรพลางกูร และสมาชิกทีม SAVE BOMB นักศึกษาแผนกวิชาพณิชยการ เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร "รางวัลชนะเลิศ" จาก ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในการประกวดผลงานโครงการ Fin. ดี We can do!!! ประเภทกิจกรรมการเรียนรู้  

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ FIX IT CENTER ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

31-08-2563 - Hits:104 - ฮาวาณี

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดปัตตานี

28-08-2563 - Hits:138 - อัลบูคอรี

วันที่ 27 สิงหาคม 2563นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานีมอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทอง รองงผู้อำนวยการ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 1/2563

27-08-2563 - Hits:176 - อัลบูคอรี

วันที่ 26 สิงหาคม 256 นายน้ำมนต์ โฆสะโก พร้อมรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี    

อ่านเพิ่มเติม

รวมเดินขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยภายในสถานศึกษา

27-08-2563 - Hits:120 - อัลบูคอรี

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้ นางณิชชา ด้วงโสน

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

25-08-2563 - Hits:139 - อัลบูคอรี

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานีโดย ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  

อ่านเพิ่มเติม

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

25-08-2563 - Hits:135 - อัลบูคอรี

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปัตานี งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกกอบธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตร และรางวัลจากการเขียนแผนโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ

25-08-2563 - Hits:143 - อัลบูคอรี

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมรองผู้อำนวยการฯ

อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งแผง solar roof

20-08-2563 - Hits:139 - อัลบูคอรี

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งแผง solar roof. และ ผลประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของสถานศึกษา ณ. วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี    

อ่านเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563

17-08-2563 - Hits:121 - ฮาวาณี

  วันที่ 16 สิงหาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

16-08-2563 - Hits:417 - ฮาวาณี

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563

16-08-2563 - Hits:202 - ฮาวาณี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

13-08-2563 - Hits:144 - ฮาวาณี

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

11-08-2563 - Hits:153 - ฮาวาณี

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ Fin ดี We Can Do !!! Seson 2

11-08-2563 - Hits:149 - ฮาวาณี

วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. คณะครู และนักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เข้าร่วมนำเสนอผลงาน โครงการ Fin. ดี We Can Do !!! Seson 2 รอบชิงชนะเลิศ - ระดับโครงงานสร้างสรรค์ (ระบบออนไลน์) ณ ห้อง Conference 2

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

10-08-2563 - Hits:139 - อัลบูคอรี

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้นางณิชชา ด้วงโสน

อ่านเพิ่มเติม

มอบหมายให้นายนิธิรุจน์ ศรีอาภรณ์ชนะกุล และนักศึกษา ร่วมแรงร่วมใจทาสีพื้นถนนทำที่จอดรถให้แก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

07-08-2563 - Hits:152 - อัลบูคอรี

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้นายนิธิรุจน์ ศรีอาภรณ์ชนะกุล และนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมต้อนรับ ดร.ประชาคม จันทรชิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะทำงาน ในการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

07-08-2563 - Hits:167 - อัลบูคอรี

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวจตุพร กุลสิรวิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมแรงร่วมใจทาสีพื้นถนนทำที่จอดรถให้แก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

07-08-2563 - Hits:110 - อัลบูคอรี

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ถวายพระพรชัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

29-07-2563 - Hits:151 - ฮาวาณี

  วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

22-07-2563 - Hits:162 - อัลบูคอรี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมรองผู้อำนวยการฯ

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมพิธีมอบทุน "นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62"

20-07-2563 - Hits:155 - อัลบูคอรี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้นางสาวจตุพร กุลสิรวิชย์

อ่านเพิ่มเติม

รับมอบหน้ากากอนามัยให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

15-07-2563 - Hits:144 - อัลบูคอรี

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ตัวแทน ส.ส.อันวาร์ สาและ รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

มอบเสื้อสีเหลืองให้กับข้าราชการครู คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

13-07-2563 - Hits:175 - ฮาวาณี

เมื่อวันที่ 9 กรกฎษคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

มอบเจลล้างมือให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

09-07-2563 - Hits:202 - ฮาวาณี

วันที่ 8 กรกฎษคม 2563 ดร.ปรีดา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มอบเจลล้างมือ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง

07-07-2563 - Hits:139 - ฮาวาณี

วันอาทิตย์ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

มอบ Face Shield ให้กับนักเรียน นักศึกษา

03-07-2563 - Hits:155 - อัลบูคอรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ มอบ Face Shield ให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมการวางระบบเครื่องสแกนอุณหภูมิ สำหรับเตรียมการเปิดภาคเรียน

02-07-2563 - Hits:145 - อัลบูคอรี

วันที่ 30 มิถุนายน 63 โดยนายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เตรียมการวางระบบเครื่องสแกนอุณหภูมิ สำหรับเตรียมการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครู ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Microsoft Team รุ่นที่ 10

30-06-2563 - Hits:174 - อัลบูคอรี

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้นางสาวจตุพร กุลสิรวิชย์ รองผูอำนยการฝ่ายวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครู ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Microsoft Team รุ่นที่ 9

30-06-2563 - Hits:147 - อัลบูคอรี

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้นางสาวจตุพร กุลสิรวิชย์ รองผูอำนยการฝ่ายวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 12 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมด้วย ผู้กำกับ และกองลูกเสือวิสามัญ

ลงพื้นที่ จัดโครงการลูกเสือวิสามัญทำความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด และมัสยิด ณ วัดโคกหญ้าคา จังหวัดปัตตานี