สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

  

 

รับลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ปวส.1

17-11-2563 - Hits:28 - อัลบูคอรี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้งานทะเบียน รับลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ปวส.1 ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตานี      

อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอทุ่งยางแดง

16-11-2563 - Hits:36 - ฮาวาณี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00น.นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ร่วมต้อนรับนายประเสริฐ แก้วเพชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไป(B.T.C.)

13-11-2563 - Hits:49 - ฮาวาณี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เข้าปฐมนิเทศให้กับผู้เข้าร่วมอบรม และเชิญวิทยากรให้ความรู้การเป็นผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไป แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)

09-11-2563 - Hits:42 - อัลบูคอรี

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ให้กับคณะครู วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี       

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายประมุข กออวยชัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยกาญจนาภิเษก ปัตตานี

09-11-2563 - Hits:42 - อัลบูคอรี

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมรองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ นายประมุข กออวยชัย

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การใช้งาน "ด้านการวิจัย" พัฒนางานในหน้าที่

09-11-2563 - Hits:48 - อัลบูคอรี

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ประธานในพิธี โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การใช้งาน "ด้านการวิจัย" พัฒนางานในหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

06-11-2563 - Hits:49 - อัลบูคอรี

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้ นายณปภัช สิงห์ทอง รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 แผนกวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

04-11-2563 - Hits:49 - อัลบูคอรี

โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 แผนกวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ  

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดีและเลี้ยงส่ง รองฯณิชชา ด้วงโสน ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฯ

02-11-2563 - Hits:63 - อัลบูคอรี

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมรองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ปีการศึกษา 2563

02-11-2563 - Hits:36 - อัลบูคอรี

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานีมอบหมายให้ นางสาวภิญญดา อธิรัตนชัย นำตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูผู้คุมสอบและนักเรียน นักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคเรียน 1/63

30-10-2563 - Hits:55 - ฮาวาณี

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมประชุมรายการทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน สำหรับใช้ในการแข่งขัน ระดับสถานศึกษาระดับจังหวัดระดับภาคและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

30-10-2563 - Hits:38 - ฮาวาณี

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30น. นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้นายณปภัช สิงห์ทอง รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสร้างเข้าร่วมโครงการเครือข่ายครูแนะแนวการศึกษาสายอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564

29-10-2563 - Hits:59 - ฮาวาณี

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้ นายณปภัช สิงห์ทอง รักษาการในตำแหน่งรองฝ่ายวิชาการ และนายวรพงศ์ บุญพรม หัวหน้างานกิจกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้างานแนะแนว เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายครูแนะแนวการศึกษาสายอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด ฯ ประจำเดือนตุลาคม 2563

29-10-2563 - Hits:43 - ฮาวาณี

ในวันพฤหัสที่ 29 ตุลาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด ฯ ประจำเดือนตุลาคม 2563

29-10-2563 - Hits:45 - ฮาวาณี

ในวันพฤหัสที่ 29 ตุลาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเพื่อวางแผนแนวทางการจัดทำงบลงทุนประจำปี 2565

29-10-2563 - Hits:40 - ฮาวาณี

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนแนวทางการจัดทำงบลงทุนประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในสถานประกอบการ สาขาอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์

27-10-2563 - Hits:38 - ฮาวาณี

นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจความเรียบร้อยในการจัดการสอบปลายภาคเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563

27-10-2563 - Hits:45 - ฮาวาณี

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

24-10-2563 - Hits:48 - อัลบูคอรี

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้นางณิชชา ด้วงโสน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

24-10-2563 - Hits:43 - อัลบูคอรี

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้นางสาวจุตพร กุลสิรวิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแป้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

20-10-2563 - Hits:56 - อัลบูคอรี

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมคณะครู และบุคลากร

อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พบปะนักเรียน นักศึกษา

16-10-2563 - Hits:66 - ฮาวาณี

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพบปะพูดคุย ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

15-10-2563 - Hits:107 - ฮาวาณี

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

พิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

14-10-2563 - Hits:97 - ฮาวาณี

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้นายวรพงศ์ บุญพรม หัวหน้างานกิจกรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

14-10-2563 - Hits:84 - ฮาวาณี

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนางณิชชา ด้วงโสน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร

14-10-2563 - Hits:63 - ฮาวาณี

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจKeychain Storage

14-10-2563 - Hits:54 - ฮาวาณี

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

อ่านเพิ่มเติม

อาชีวศึกษายกกำลังสอง ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

07-10-2563 - Hits:139 - อัลบูคอรี

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมด้วยนางสาวโนซีลา สาลีม ครูที่ปรึกษาองค์การฯ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม อาชีวฝีมือชน คนสร้างชาติ ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

07-10-2563 - Hits:100 - อัลบูคอรี

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

พิธีปิด "โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น"

02-10-2563 - Hits:99 - ฮาวาณี

วันที่ 30 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้นางสาวณิชชา ด้วงโสน รองผู้อำนวยการฯ เป็น ประธานในพิธีปิด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น

02-10-2563 - Hits:88 - ฮาวาณี

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

มอบหน้ากากอนามัยให้กับแผนกวิชาต่าง

28-09-2563 - Hits:83 - อัลบูคอรี

วันที่ 24 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ

อ่านเพิ่มเติม

งานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ประจำปี 2563

24-09-2563 - Hits:145 - อัลบูคอรี

วันที่ 23 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

24-09-2563 - Hits:147 - อัลบูคอรี

วันที่ 23 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

22-09-2563 - Hits:106 - อัลบูคอรี

วันที่ 22 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายหน้าที่ให้ นางสาวจตุพร กุลสิรวิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาเครือข่ายครูแนะแนว ระดับตำบล ปีงบประมาณ 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

22-09-2563 - Hits:97 - อัลบูคอรี

วันที่ 22 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้ นางณิชชา ด้วงโสน

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมนักข่าวเยาวชนอาชีวะต้นแบบจังหวัดชายแดนใต้

21-09-2563 - Hits:169 - ฮาวาณี

วันที่ 17-18 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

17-09-2563 - Hits:189 - ฮาวาณี

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

การเเข่งขันทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

17-09-2563 - Hits:130 - ฮาวาณี

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้นางญิชชา ด้วงโสน

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศในปีการศึกษา 2564

14-09-2563 - Hits:150 - อัลบูคอรี

วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ คณะครู

อ่านเพิ่มเติม

โครงการลูกเสือวิสามัญทำความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด และมัสยิด ณ วัดโคกหญ้าคา จังหวัดปัตตานี

14-09-2563 - Hits:152 - อัลบูคอรี

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 12 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมด้วย ผู้กำกับ และกองลูกเสือวิสามัญ ลงพื้นที่ จัดโครงการลูกเสือวิสามัญทำความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด และมัสยิด ณ วัดโคกหญ้าคา จังหวัดปัตตานี               

อ่านเพิ่มเติม

โครงการลูกเสือวิสามัญทำความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด และมัสยิด ณ มัสยิดดารุลเราะห์มัด จังหวัดปัตตานี

14-09-2563 - Hits:156 - อัลบูคอรี

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 12 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้ ผู้กำกับ และกองลูกเสือวิสามัญ ลงพื้นที่ จัดโครงการลูกเสือวิสามัญทำความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด และมัสยิด ณ มัสยิดดารุลเราะห์มัด จังหวัดปัตตานี         

อ่านเพิ่มเติม

เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบอาชีวศึกษาระดับจังหวัด ณ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคใต้ชายแดน

10-09-2563 - Hits:154 - อัลบูคอรี

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมรองผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากรทางศึกษา และตัวแทนนักศึกษา ศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการประชุมผู้ปกครอง ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

10-09-2563 - Hits:143 - อัลบูคอรี

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมรองผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี      

อ่านเพิ่มเติม

รับโล่รางวัล โครงการ Fin ดี We can do

03-09-2563 - Hits:199 - ฮาวาณี

  31 สิงหาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก พร้อมด้วยนางเกษรา พรหมแก้ว นางสาวนาตยา วัชรพลางกูร และสมาชิกทีม SAVE BOMB นักศึกษาแผนกวิชาพณิชยการ เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร "รางวัลชนะเลิศ" จาก ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในการประกวดผลงานโครงการ Fin. ดี We can do!!! ประเภทกิจกรรมการเรียนรู้  

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ FIX IT CENTER ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

31-08-2563 - Hits:149 - ฮาวาณี

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดปัตตานี

28-08-2563 - Hits:184 - อัลบูคอรี

วันที่ 27 สิงหาคม 2563นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานีมอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทอง รองงผู้อำนวยการ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 1/2563

27-08-2563 - Hits:366 - อัลบูคอรี

วันที่ 26 สิงหาคม 256 นายน้ำมนต์ โฆสะโก พร้อมรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี    

อ่านเพิ่มเติม

รวมเดินขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยภายในสถานศึกษา

27-08-2563 - Hits:166 - อัลบูคอรี

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้ นางณิชชา ด้วงโสน

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

25-08-2563 - Hits:202 - อัลบูคอรี

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานีโดย ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  

อ่านเพิ่มเติม

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

25-08-2563 - Hits:178 - อัลบูคอรี

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปัตานี งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกกอบธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตร และรางวัลจากการเขียนแผนโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ

25-08-2563 - Hits:192 - อัลบูคอรี

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมรองผู้อำนวยการฯ

อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งแผง solar roof

20-08-2563 - Hits:215 - อัลบูคอรี

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งแผง solar roof. และ ผลประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของสถานศึกษา ณ. วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี    

อ่านเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563

17-08-2563 - Hits:147 - ฮาวาณี

  วันที่ 16 สิงหาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้นายนิธิรุจน์ ศรีอาภรณ์ชนะกุล และนักศึกษา

ร่วมแรงร่วมใจทาสีพื้นถนนทำที่จอดรถให้แก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ณ บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี