สธ.-ศธ.เตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

 

   

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การใช้ " Microsoft Team" ระยะที่ 2 กลุ่ม6

21-01-2564 - Hits:11 - ฮาวาณี

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การใช้ " Microsoft Team" ระยะที่ 2 กลุ่ม5

21-01-2564 - Hits:11 - ฮาวาณี

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูที่ผ่านการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การใช้ " Microsoft Team" ระยะที่ 2 กลุ่ม3

21-01-2564 - Hits:8 - ฮาวาณี

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยวการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูที่ผ่านการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การใช้ " Microsoft Team" ระยะที่ 2 กลุ่ม1 และกลุ่ม4

21-01-2564 - Hits:9 - ฮาวาณี

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยวการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำโครงสร้างสถาบัน ครั้งที่ 2/2564

20-01-2564 - Hits:18 - ฮาวาณี

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ประจำภาคเรียนที่ 2

20-01-2564 - Hits:13 - ฮาวาณี

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

จิตอาสาร่วมกันตีเส้นสนามบาสเก็ตบอลครึ่งสนาม เพื่อให้รองรับการจัดกิจกรรมยามเช้า

20-01-2564 - Hits:14 - ฮาวาณี

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

แนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ

20-01-2564 - Hits:10 - ฮาวาณี

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การใช้ " Microsoft Team" ระยะที่ 2 กลุ่ม 4

20-01-2564 - Hits:12 - ฮาวาณี

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การใช้ " Microsoft Team" ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 3

20-01-2564 - Hits:13 - ฮาวาณี

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญ ปีการศึกษา 2563

20-01-2564 - Hits:15 - ฮาวาณี

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูที่ผ่านการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การใช้ " Microsoft Team" ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 1

20-01-2564 - Hits:12 - ฮาวาณี

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยจวรรยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอทุ่งยางแดง เพื่อวางแผนในการขุดสระน้ำและคลองกักน้ำใช้กักเก็บน้ำ

20-01-2564 - Hits:15 - ฮาวาณี

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอทุ่งยางแดง เพื่อวางแผนการเดินระบบไฟฟ้า บ้านพัก (ปอเนาะ) นักศึกษา

20-01-2564 - Hits:13 - ฮาวาณี

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

จิตอาสาร่วมกันตีเส้นทางในการจอดรถจักรยานยนต์

20-01-2564 - Hits:16 - ฮาวาณี

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

19-01-2564 - Hits:20 - ฮาวาณี

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเชิงปฏิบัติการ การใช้ Microsoft Team กลุ่มที่ 2

19-01-2564 - Hits:22 - ฮาวาณี

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายน้ำมนต์โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเชิงปฏิบัติการ การใช้ Microsoft Team กลุ่ม 1

19-01-2564 - Hits:19 - ฮาวาณี

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายน้ำมนต์โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

จิตอาสาร่วมกันตีเส้นทางในการจอดรถจักรยานยนต์ หน้าอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

19-01-2564 - Hits:21 - ฮาวาณี

วันที่ 18 มกราคม 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมด้วย นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทอง รองผู้อำนวยการ นายณปภัช สิงห์ทอง ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ          นายอนุพนธิ์ โกตัน หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน และคณะครู เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา ได้มีจิตอาสาร่วมกันตีเส้นทางในการจอดรถจักรยานยนต์ หน้าอาคาร 1 อาคารอำนวยการ เพื่อรองรับการจอดรถจักรยานยนต์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนการเปิดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกัน COVID-19  

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

18-01-2564 - Hits:19 - ฮาวาณี

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

18-01-2564 - Hits:26 - ฮาวาณี

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดีเเละมอบของขวัญให้กับครูที่ได้รับรางวัล "เสมา ตานี "

15-01-2564 - Hits:36 - ฮาวาณี

  วันที่ 15 มกราคม 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา

15-01-2564 - Hits:25 - ฮาวาณี

  วันที่ 15 มกราคม 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมครูที่ปรึกษาชมรม ในการจัดทำปฏิทิน แผนงานโครงการ กิจกรรมเก่งดี ในสถานศึกษา

15-01-2564 - Hits:27 - ฮาวาณี

วันที่ 15 มกราคม 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามการปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

15-01-2564 - Hits:33 - ฮาวาณี

วันที่ 14 มกราคม 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำโครงสร้างสถาบัน ครั้งที่ 1/2564

15-01-2564 - Hits:29 - ฮาวาณี

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้นางสาวเบญวรรณ สังข์ทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำโครงสร้างสถาบัน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะครูและบุคลากรทางศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมรับฟัง การมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

14-01-2564 - Hits:36 - ฮาวาณี

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมประชุมเพื่อกลั่นกรองหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

14-01-2564 - Hits:33 - ฮาวาณี

  วันที่ 13 มกราคม 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่เพื่อหารือในการจัดเรียนการสอน (ทวิศึกษา) ให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

14-01-2564 - Hits:31 - ฮาวาณี

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

มอบหมวกภาวะผู้นำให้กับ ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง

13-01-2564 - Hits:32 - ฮาวาณี

วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้ครูวรพงศ์ บุญพรม ครูอาดือนัง มะลี ตัวแทน คณะครูและบุคลากร จากวิทยาลัยฯ มอบหมวกภาวะผู้นำ จำนวน 50 ใบ ให้กับ นายยาเบ็น เรืองจรูญศรี ผู้อำนวยการโรงเรีนนบ้านปะกาฮารัง เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้กันแดดกันฝนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณชุมชนรอบโรงเรียน  

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

13-01-2564 - Hits:35 - ฮาวาณี

  วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

เเสดงความยินดีกับ ผอ.น้ำมนต์ โฆสะโก ได้รับเลือก เป็นรองประธานกรรมการอศจ.ปัตตานี

10-01-2564 - Hits:45 - ฮาวาณี

  นายมหิศร ปัตนราษฎร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

08-01-2564 - Hits:45 - ฮาวาณี

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

รับรางวัล "เสมา ตานี" ประจำปี พ.ศ.2564

07-01-2564 - Hits:51 - ฮาวาณี

      วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ขอแสดงความยินดี

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมประชุมบุคลากรศูนย์ฯบาเจาะ ในการวางแผนการดำเนินงานในการจัดประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ

31-12-2563 - Hits:84 - ฮาวาณี

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

เข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ 2564 แด่คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

31-12-2563 - Hits:74 - ฮาวาณี

  วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

เข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ 2564 แด่คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี

31-12-2563 - Hits:68 - ฮาวาณี

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

เข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ 2564 แด่คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรและประมงปัตตานี

31-12-2563 - Hits:60 - ฮาวาณี

  วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต ระดับ อศจ.ปัตตานี ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

24-12-2563 - Hits:87 - อัลบูคอรี

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานีได้ส่งตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต ระดับ อศจ.ปัตตานี ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ช่างยนต์ ระดับ อศจ.ปัตตานี ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

24-12-2563 - Hits:92 - อัลบูคอรี

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ได้ส่งตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ช่างยนต์ ผลการแข่งขัน

อ่านเพิ่มเติม

แข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทคหกรรม การประยุกต์การออแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล

24-12-2563 - Hits:89 - ฮาวาณี

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ได้ส่งตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทคหกรรม การประยุกต์การออแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี

24-12-2563 - Hits:85 - ฮาวาณี

  วันที่ 23 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ได้ส่งตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ณ ห้อง Smart classroom วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

24-12-2563 - Hits:82 - ฮาวาณี

    วันที่ 23 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานีได้ส่งตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ณ ห้อง Smart classroom วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประไทย การแข่งทักษะ

24-12-2563 - Hits:82 - ฮาวาณี

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

โรงครัวพระราชทาน

18-12-2563 - Hits:129 - ฮาวาณี

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร พร้อมด้วย นายมะนอ มามะ และนางสาวอภิญญา แสงมณี เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียนนักศึกษา ที่เข้าร่วมจัดทำอาหาร ณ โรงครัวพระราชทาน มัสยิดกลางปัตตานี    

อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ ตรวจเช็ค สภาพห้องเรียนที่ได้รับความเสียหายจาก พายุ และฝนที่โหมกระหน่ำอย่างหนัก

18-12-2563 - Hits:114 - ฮาวาณี

วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับและแสดงความยินดีแด่ อาจารย์สุภาวดี เสนาะกรรณ

18-12-2563 - Hits:88 - ฮาวาณี

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

Fix it จิตอาสา ช่วยเหลือชาวนคร (หลังน้ำลด) 63

14-12-2563 - Hits:70 - ฮาวาณี

วันที่ 12 ธันวาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ

14-12-2563 - Hits:78 - ฮาวาณี

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และคณะทำงานลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it -จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากน้ำท่วม ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังน้ำลด)

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมโครงการ ศธ.จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ปลูกป่า ณ สะพานไม้บานา จังหวัดปัตตานี

09-12-2563 - Hits:85 - อัลบูคอรี

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก มอบหมายให้ ครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมนักศึกษาวิชาทหาร

อ่านเพิ่มเติม

ทดสอบระบบและจัดการเรียนการสอนทางไกล

09-12-2563 - Hits:84 - ฮาวาณี

วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียตรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

06-12-2563 - Hits:97 - อัลบูคอรี

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวจตุพร กุลสิรวิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

05-12-2563 - Hits:96 - อัลบูคอรี

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวจตุพร กุลสิรวิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

05-12-2563 - Hits:78 - อัลบูคอรี

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมืองปัตตานีถวายพระราชกุศล

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ตัวแทน ส.ส.อันวาร์ สาและ รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี

มอบหน้ากากอนามัยให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี โดย นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี พร้อมรองผู้อำนวยการฯ

เป็นผู้รับมอบ ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี