ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2 และ ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ประจำปีการศึกษา 2560

                      วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2 และ ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ประจำปีการศึกษา 2560 นอกจากนี้ นางยุพดี อ่องวุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับ นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี...


ดูรายละเอียด...

โครงการการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษา ทั้ง 18 สถานศึกษา ของจังหวัดชายแดนภาคใต้

              วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษา ทั้ง 18 สถานศึกษา ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างประเทศไทย และ ประเทศมาเลเซีย ซึ่ง นางยุพดี อ่องวุฒิวัฒน์ ประธานฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู จากประเทศมาเลเซีย ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม 2560...


ดูรายละเอียด...

นปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560

                  วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดงานปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช. 1 และ ปวส.1 โดย นางยุพดี อ่องวุฒิวัฒน์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี และยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี กล่าวต้อนรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายอับดุลอาซิ ยานยา...


ดูรายละเอียด...

รายงานตัวนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2560

               วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.1 และ ปวส.1  ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา08.30 - 12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์  วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 


ดูรายละเอียด...

อาชีวะสัญจรภาคใต้ สอศ.ต้องมีเครือข่าย

' "#อาชีวะสัญจรภาคใต้ สอศ.ต้องมีเครือข่าย" วันนี้ (29 มี.ค.60 ) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กอศ.เป็นประธานการประชุม ติดตามผลการรับนักเรียน นักศึกษา และมอบนโยบายเพิ่มสัดส่วนผู้เรียน อาชีวศึกษาภาคใต้ ณ.รร.บุรี ศรีภู จ.สงขลา มี 4 ประเด็นหลักประกอบด้วย 1. การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา 2.ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 3.แนวทางการเพิ่มผู้เรียน และ 4.การทบทวนนโยบายสำคัญต่างๆ โดยกล่าวในตอนหนึ่งว่า " สอศ....


ดูรายละเอียด...
01234

งานแนะแนว

    งานแนะแนว

 

 

 

 

 

ทะเบียนและวัดผล

     ตัวอย่างหัวข้อสอบ 

 

 

 

 

 

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by joomla.it

 

Wrestling and other Sports kingdomwrestling.com