โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา) และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

       วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา) และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 การประกวดแข่งขันการจัดบอร์ดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การมอบเกียรติบัตรให้แก่ทีมที่ชนะเลิศ และกล่าวปิดโครงการ โดย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานอเนกประสงค์


ดูรายละเอียด...

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ปีการศึกษา 2559

       วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี โดย นางยุพดี อ่องวุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ปีการศึกษา 2559 ด้วยความยินดียิ่ง เวลา 13.00 - 17.40 น. ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ


ดูรายละเอียด...

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณการ แปรอักษรเพื่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของเรา รายอกีตอ

      คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมถวายความอาลัยถวายเป็นพระราชกุศล รวมพลังขับร้องเพลงเพื่อพ่อทั้งรอบเช้าและรอบค่ำอย่างยิ่งใหญ่ของชาวปัตตานี วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๑๙ น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี นักเรียน นักศึกษา...


ดูรายละเอียด...

กิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฎิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์

          คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ร่วมทำกิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฎิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ เวลา ๐๘.๕๙ น. ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี


ดูรายละเอียด...

โครงการประชาสัมพันธ์และแสดงผลงานนวัตกรรมของสถาบันการ อาชีวศึกษาภาคใต้ 3 Startup Thailand 4.0

        วิทยาลัยการอาชีพปัตตานีร่วมโครงการประชาสัมพันธ์และแสดงผลงานนวัตกรรมของสถาบันการ อาชีวศึกษาภาคใต้ 3 Startup Thailand 4.0 เมื่อวันท่ี่ 30 ตุลาคม 2559 ณ ห้างสรรพสินค้า Central Festival Hatyai. จ.สงขลา ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การประชุมสัมมนาวิชาการ การอบรม 108 อาชีพ การเเนะเเนวอาชีพ และศึกษาต่อ การเเสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษาการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอและการให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน


ดูรายละเอียด...
01234

งานแนะแนว

    งานแนะแนว

 

 

 

 

 

ทะเบียนและวัดผล

     ตัวอย่างหัวข้อสอบ 

 

 

 

 

 

 

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by joomla.it

 

Wrestling and other Sports kingdomwrestling.com