กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

                   วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ "12 สิงหามหาราชินี" วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดย ดร.ไชยสิทธิ์ กิจค้า รองผู้อำนวยการฯ ซึ่งเป็นตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานกล่าวนำสดุดี ถวายพระพร ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่...


ดูรายละเอียด...

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินระบบงานประกันคุณภาพฯ ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558

  วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี โดย นางยุพดี อ่องวุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการฯ ทีมงานผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินระบบงานประกันคุณภาพฯ ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ


ดูรายละเอียด...

ต้อนรับท่าน MOHD AFANDI ABU BAKAR ท่านกงศุล ประเทศมาเลเซีย

นางยุพดี อ่องวุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาัลยการอาชีพปัตตานี ต้อนรับท่าน MOHD AFANDI ABU BAKAR ท่านกงศุล ประเทศมาเลเซีย เดินทานมาเยี่ยมเยียนการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี


ดูรายละเอียด...

วันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี นำโดยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ จุดเทียนชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี


ดูรายละเอียด...

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดโครงการ เยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดโครงการ " เยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด " และโครงการ " รวมพลังล้างทุจริตให้สินแผ่นดินไทยเพื่อเทิดไท้องค์ราชันสร้างสังคมคุณธรรมสู่สากล" ร่วมด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี วันที่ 27 ก.ค. 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสามวัฒนธรรม


ดูรายละเอียด...
01234

งานแนะแนว

    งานแนะแนว

 

 

 

 

 

ทะเบียนและวัดผล

     ตัวอย่างหัวข้อสอบ 

 

 

 

 

 

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by joomla.it

 

Wrestling and other Sports kingdomwrestling.com