โครงการสัมมนาการยกระดับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2559

             วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดโครงการสัมมนาการยกระดับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ และห้องประชุมอาคารวิทยบริการ โดย นางยุพดี อ่องวุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายอายุบ มะซง หัวหน้างานระบบทวิภาคี เป็นผู้กล่าวรายงาน นอกจากนี้ยังได้รับเชิญ ดร.ณรงค์ ฤทธิเดช...


ดูรายละเอียด...

ร่วมแสดงความยินดีมอบช่อดอกไม้ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี เนื่องในโอกาสพิธีแห่โล่สถานศึกษารางวัลพระราชทาน นักเรียน (ปวช.) และนักศึกษา (ปวส.) รางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี

               นางยุพดี อ่องวุฒิวัฒน์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี และตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ร่วมแสดงความยินดีมอบช่อดอกไม้ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี เนื่องในโอกาสพิธีแห่โล่สถานศึกษารางวัลพระราชทาน นักเรียน (ปวช.) และนักศึกษา (ปวส.) รางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี วันที่ 25 สิงหาคม...


ดูรายละเอียด...

โครงการ Big Cleaning Day 2559

                 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดโครงการ Big Cleaning Day กิจกรรมทำความสะอาดแต่ละแผนกวิชา และครู-อาจารย์ของแต่ละแผนกวิชา ถ่ายรูปก่อนแหละหลังทำความสะอาดส่งรูปภาพมายังไลน์ (LINE) กลุ่มประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เพื่อตัดสินผลการประกวดการทำความสะอาด โดยหลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้นลง นางยุพดี อ่องวุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่แผนกวิชาที่ชนะเลิศการทำความสะอาดในครั้งนี้ได้ดีเยี่ยม และรางวัลปลอบใจให้แก่แผนกวิชาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน ซึ่งแผนกวิชาที่ทำความสะอาดชนะเลิศ ได้แก่ แผนกวิชาพณิชยการ รองชนะเลิศอับดับ 1...


ดูรายละเอียด...

งานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชายแดนภาคใต้

              วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ร่วมจัดบูธและจัดนิทรรศการ การเรียนการสอนหลักสูตรช่างอากาศยาน การแสดงจินตลีลา การโต้วาทีของนักเรียนนักศึกษา ในงานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2559 ณ สำนักศึกษาธิการภาค 8 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยการจัดงานครั้งนี้ ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่ราชการที่ 8...


ดูรายละเอียด...

กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

                   วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ "12 สิงหามหาราชินี" วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดย ดร.ไชยสิทธิ์ กิจค้า รองผู้อำนวยการฯ ซึ่งเป็นตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานกล่าวนำสดุดี ถวายพระพร ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่...


ดูรายละเอียด...
01234

งานแนะแนว

    งานแนะแนว

 

 

 

 

 

ทะเบียนและวัดผล

     ตัวอย่างหัวข้อสอบ 

 

 

 

 

 

 

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by joomla.it

 

Wrestling and other Sports kingdomwrestling.com